KONTAKT

Fakturačná a korešpondenčná adresa:
LGM, s.r.o.
Tomášikova 30C (5. poschodie)
821 01 Bratislava
Slovensko

IČO: 44 964 692
IČ DPH: SK2022901463
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 98631/B

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK31 1100 0000 0029 2087 7138
SWIFT: TATRSKBX

Kontakty:
tel: 001 55 802 2 124+
e-mail: ks.mgl@ofni